Bij het onderzoek worden niet alleen de voeten beoordeeld maar ook de stand van het gehele lichaam. Er worden verschillende metingen verricht, zoals meting van de beenlengten en de diepte van de hollingen in de wervelkolom. Met behulp van de podoscoop (voetspiegel) kan het totale drukvlak van de voetzool bekeken en geïnterpreteerd worden. Ook worden met behulp van een podograaf voetafdrukken of blauwdrukken gemaakt. Hieruit wordt afgelezen welk type voet u heeft (normaal, hol- of platvoet). Hol- en platvoeten kunnen specifieke klachten elders in het lichaam doen ontstaan.

Podokinesiologen/podoposturaal therapeuten meten het spanningsverschil van de spieren met behulp van duimtekens of een oppervlakte electromyografie. Tevens wordt een driedimensionaal meter gebruikt. Tijdens het onderzoek wordt de rug van de patiënt bekeken en de spanning van de spieren steeds gecontroleerd.

Verwijzing
De patiënten kunnen worden doorverwezen door artsen, fysiotherapeuten, mensendieck / cesartherapeuten, pedicuren enz. Om na te gaan wat de oorzaak van de klachten kunnen zijn en om te beoordelen of deze klachten versterkt worden door andere factoren (b.v. voedingsallergie) zal de therapeut altijd met een uitvoerige anamnese (vraaggesprek) beginnen. Samen zal dan getracht worden een beeld te krijgen van de klacht(en).

Vaak blijkt dat de patiënten al zeer lange tijd met hun klachten lopen en al heel wat artsen gezien hebben. De problemen kunnen variëren van hoofdpijn tot schouder- rug- en knieklachten, maar het kunnen ook alleen voetklachten zijn.