De inlegzooltjes mogen niet gezien worden als steunzolen. De inlegzooltjes (proprioceptieve zooltjes) werken direct in op bet actieve houdings- en De inlegzooltjes schuren2mogen niet gezien worden als steunzolen. De inlegzooltjes (proprioceptieve zooltjes) werken direct in op bet actieve houdings- en bewegingsmechanisme van ons lichaam, waarbij de voet het aangrijpingspunt is om deze houdingsveranderingen te bewerkstelligen. Klassieke steunzolen ondersteunen de gewrichten van de voet passief. Hieraan liggen mechanische principes ten grondslag waardoor de voetstand wordt veranderd. Ze hebben echter een aanmerkelijk minder gunstige invloed op de spieren, pezen en banden van de voetskelet.

“Propriocepsis”, wat is dat?
Elke spier is een ingewikkeld orgaan met als doel beweging en/of stabiliteit te geven aan een gewricht. Proprioceptie is de informatie die uit het bewegingsapparaat (spieren, pezen, kapsels, gewrichten en banden ) komt waarmee we de motoriek kunnen coordineren en er een bewust beeld van kunnen vormen.

Het peesmechanisme bevat een aantal spiraalvormige orgaantjes die reageren op druk en trek. Deze zijn o.a. van belang voor het instandhouden van de lichaamshouding en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier Iicht wordt aangedrukt of gerekt zal dit via het zenuwstelsel leiden tot spanningsverhoging van die spier. Rek en druk van de pees zullen leiden tot spanningsverlaging van de spier. De orgaantjes die hiervoor verantwoordelijk zijn worden de spierspoeltjes genoemd. De regulatie van de houding en beweging via dit mechanisme noemt men propriocepsis.